Pysäköintilupa, taksiseteli, ym.

Pysäköintilupa ja vapautus ajoneuvoverosta

Jos sinulla on lääkärinlausunto vammaisen pysäköintiluvan saamiseksi, voit hakea sitä Trafista:

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne/vammaisen-pysakointi

Tulostettava hakemuslomake pysäköintilupaa varten.

Samasta paikasta haetaan vapautusta ajoneuvoveron perusverosta.

Tulostettava hakemuslomake vapautukseen ajoneuvoveron perusverosta.

Postita hakemus ja lääkärinlausunto Trafiin tai vie Ajovarman palvelupisteeseen, Katsastajankatu 12, 15800 Lahti.

https://www.ajovarma.fi/palvelupisteet/ajovarma-lahti-hennala

 

Autoveronpalautus ja -huojennus

Verohallinnolta voi hakea autoveronpalautusta ja -huojennusta.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveronpalautus_invalideill/

Myös auton hankintaan tai muutostöihin voi hakea tukea.

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/liikkuminen/vammaispalvelulain-mukaiset-autoilun-tuet

 

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelulla eli ”taksisetelillä” voi matkustaa ainakin 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kunta voi perustellusta syystä myöntää enemmän kuin 18 matkaa/kk.

Taksisetelin voi saada henkilö,

        ♦ jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja

        ♦ joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia

Kuljetuspalvelua haetaan omasta kunnasta, linkissä lisää Lahden kuljetuspalveluista,

kysy lisää neuvontanumerosta 044 018 7045 (arkisin klo 9-12 ja 13-15).

Vammaispalvelujen osoite on Aleksanterinkatu 18 A, 4. krs., 15140 Lahti.

Tulostettava hakemus linkissä, laita liitteeksi lääkärinlausunto.

Oikeutta kuljetuspalveluun voi hakea myös sähköisesti Omapalvelun kautta.

Ohje sähköisen hakemuksen täyttämiseen.

Huom.!

Kuljetuspalvelu lääkärissä tai terveysasemalla käynteihin, laboratoriotutkimuksiin tai lääkärin määräämään kuntoutukseen liittyviin matkoihin haetaan Kelalta.

Maksat näistä matkoista enintään 25 € omavastuun.

Omavastuun matkakatto on 300 € vuodessa. Kun se ylittyy, loppuvuoden matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuta.